Notícies

El Joc Net va camí de guanyar els Jocs Esportius

 • ,

En la seua tercera temporada de funcionament, el projecte VALORA EL JUEGO LIMPIO s’ha consolidat com una ferramenta molt útil en el desenrotllament de l’objectiu estratègic de promoure els valors del Joc Net i l’Esportivitat. La Fundació Esportiva Municipal ha implementat este projecte dins de la competició dels Jocs Esportius Municipals per a sis modalitats esportives d’equip: bàsquet, handbol, futbol sala, hoquei, rugbi i voleibol.

Voleibol

Voleibol

Es tracta d’una acció encaminada a la valoració del comportament esportiu (joc net) dels diferents agents que interactuen en l’encontre esportiu. Les valoracions es realitzen a través d’Internet, per qualsevol sistema operatiu (PC, portàtil, mòbil…); es registren en una base de dades de la FDM, el que permet seguir la trajectòria esportiva dels esportistes, entrenadors i àrbitres al llarg de tot l’any i observar si la seua conducta respon als valors del joc net. A més, es publica la classificació general de joc net dels equips (mitjana de valoració de jugadors, entrenador i públic acompanyant).

VALORACIONS MITGES PER ESPORT

 

ESPORT

∑ Puntuació x núm. valoracions

Valoracions realitzades

Puntuació MITJANA

BÀSQUET

7.012,974

1.666

4,209

HANDBOL

592,028

142

4,169

FUTBOL SALA

6.546,008

1.622

4,035

HOCKEI

537,73

134

4,013

RUGBI

562,606

124

4,537

VOLEIBOL

546,726

128

4,271

TOTAL

15.798,072

3.816

4,140

La novetat per a esta temporada és que a esta avaluació, s’unixen diverses accions que es realitzen de forma coordinada per la Fundació Esportiva Municipal i les federacions Esportives implicades. Comptem, d’esta manera, amb 3 estratègies diferenciades: observacions de camp, acció dels comités disciplinaris i enquestes online “valora el joc net”. Cada una d’estes estratègies es combina amb les altres generant uns fluxos d’informació que confluïxen per a identificar al subjecte infractor i activar el protocol d’actuació disciplinària.

Baloncesto en los Juegos Deportivos

Baloncesto en los Juegos Deportivos

A mitat de la present temporada, les dades corroboren el bon treball efectuat pels agents implicats en la competició (pares, entrenadors, àrbitres i jugadors), ja que els equips han obtingut una valoració mitjana de 4,14 en una escala que va des de l’1 (comportament molt negatiu) al 5 (comportament molt positiu). Ha millorat el comportament esportiu en general que és, finalment, l’objectiu d’esta estratègia ja que s’ha millorat 0,10 punts la valoració mitjana.

Cal destacar la col·laboració de Caixa Popular en l’estratègia de millora del comportament esportiu en la competició escolar. L’entitat ha fet seu l’objectiu de la FDM i les federacions esportives, comprometent-se amb el mateix i recompensant als escolars amb obsequis que premien el compromís amb el JOC NET.